BDB+

Toetsing (BKE)

In deze module leer je hoe je aan de hand van de fasen van de toetscyclus een toets maakt, analyseert en verbetert. Je leert hoe je toetsen gericht en betekenisvol inzet om de ontwikkeling van de student te bevorderen en om het bereikte niveau te toetsen.

We ronden de module af met een portfolio-beoordeling.

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2017.

Leerdoelen

De deelnemer:

  1. onderbouwt welke consequenties de relevante kaders (toetsbeleid, competenties en uitgangspunten van het toetsprogramma) hebben voor de inhoud, vorm en niveau van de toets, zodanig dat de toets ontwikkeld kan worden.

  2. formuleert leerdoelen op basis van eindkwalificaties, zodanig dat het beoogde toetsresultaat en de bijbehorende onderwijsactiviteiten helder worden.

  3. stelt een toetsmatrijs op (of past een bestaande toetsmatrijs aan), zodanig dat de toets ontwikkeld kan worden.

  4. ontwikkelt op basis van de toetsmatrijs een toets met bijbehorend beoordelingsmodel die voldoet aan de kwaliteitseisen voor validiteit, transparantie en betrouwbaarheid, zodanig dat de toets kan worden vormgegeven.

  5. organiseert de toetsafname, zodanig dat deze afname betrouwbaar uitgevoerd kan worden.

  6. voert op basis van toetsresultaten een toetsanalyse uit, zodanig dat sterke punten en verbeterpunten zichtbaar worden.

  7. koppelt de toetsresultaten terug, zodanig dat dit studenten stimuleert tot verder leren.

  8. reflecteert op het doorlopen van de toetscyclus, zodanig dat verbeterpunten en acties zichtbaar worden.
Laatst bijgewerkt op 18 november 2016.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten en samenstellen portfolio: 56 uur.

Waarvan contacttijd: 3 trainingsdagen. Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2017.

Programma

De module Toetsing (BKE) bestaat uit 3 trainingsdagen. Deze trainingsdagen zijn verspreid over 1 lesblok.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag maakt de deelnemer een voorbereidende opdracht.
In de weken tussen de trainingsdagen werkt de deelnemer aan (portfolio-)opdrachten.

Na de laatste trainingsdag (dag 3) heeft de deelnemer nog circa 2 weken om het portfolio te voltooien en in te leveren.

Laatst bijgewerkt op 18 november 2016.
Inschrijven

Meld je aan voor een module van BDB+

Klik hier